Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Միջակայքերի եղանակը (երկանդամների արտադրյալ) 7Մ.
2. Քառակուսային անհավասարման լուծումը միջակայքերի եղանակով, D>0 1Մ.
3. Քառակուսային անհավասարում (երկանդամների արտադրյալ) 7Մ.
4. Քառակուսային անհավասարման լուծումները 1Մ.