Լուծիր x26x>5 քառակուսային անհավասարումը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: