Լուծիր  2x+3x81 անհավասարումը: 
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: