Տրված հավասարումներից ո՞րն է երկքառակուսային:
 
Ընտրիր ճիշտ հավասարումը: