Գտիր հավասարման արմատները՝  9x10x+37x2+x+28=0
Առաջինը գրիր փոքր արմատը: 
 
 Պատասխան՝  \(x  =\)   և  \(x  =\)