5 թիվը հետևյալ x23x12x4+9x2+1=0 հավասարման լուծում :