Պարզեցրու x42x2+3x28=0կոտորակային հավասարման ձախ մասը: Լուծիր այն:
  
Պատասխան՝ x=i