Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Ընտրել արմատները 1Մ.
2. Հավասարման ձախ մասում քանորդ է 1Մ.
3. Կոտորակային հավասարում 2Մ.
4. Կոտորակը հավասար է զրոյի 1Մ.