Գտիր \(b\)-ի արժեքը, եթե 81b4=1
  
Առաջինը գրիր մեծ արմատը:  
  
Պատասխան՝
 
b1 \(=\)
 
b2 \(=\)