Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Երկքառակուսային հավասարում (քառակուսիների տարբերություն) 2Մ.
2. Պարզագույն կոտորակային հավասարում 1Մ.
3. Ռացիոնալ հավասարում (աջից զրո է) 1Մ.
4. Հավասարման արմատը 1Մ.