Գտիր հետևյալ գրաֆիկն ունեցող ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները [2;2] հատվածում:

mx2P4.PNG
  
Պատասխան՝
  
ֆունկցիայի մեծագույն արժեքն է՝
ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքն է՝