Հաշվիր  b1=8 առաջին անդամով և  q=0.4 հայտարարով անվերջ նվազող պրոգրեսիայի գումարը:
 
Անհրաժեշտության դեպքում պատասխանը կլորացրու մինջև հազարերորդականը:
  
Պատասխան՝  S=i