Տրված է անվերջ նվազող պրոգրեսիա՝ 113;152;...
 
Գտիր այդ պրոգրեսիայի գումարը:
 
Եթե անհրաժեշտ է, ապա արդյունքը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
 
Պատասխան՝  S=i