Հաշվիր երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին հինգ անդամների գումարը, եթե  b1=200  և  q=0.5
 
Պատասխան՝ S5=i