Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին երեք անդամների գումարը 2Մ.
2. Երկրաչափական պրոգրեսիայի երրորդ անդամն ու առաջին երեք անդամների գումարը 2Մ.
3. Երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամներն ու դրանց գումարը 4Մ.
4. Երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամների գումարը 3Մ.