Տրված են նշանափոխ անդամներով երկրաչափական պրոգրեսիայի երկու անդամներ՝
 
 x22=-2,x24=-2
 
Գտիր երկրաչափական պրոգրեսիայի քսաներեքերորդ անդամը:
 
Պատասխան՝  x23=i