Տրված է  5;15;... երկրաչափական պրոգրեսիան:
 
Որոշիր պրոգրեսիայի 4-րդ անդամը: 
  
Պատասխան՝  b4=i