Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Երկրաչափական պրոգրեսիայի հաջորդ անդամը 2Մ.
2. Երկրաչափական պրոգրեսիայի երրորդ անդամը 2Մ.
3. Պրոգրեսիայի հայտարարը 3Մ.
4. Երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամը 3Մ.