Հայտնի է, որ an հաջորդականությունը ոչ խիստ նվազող է:

Որոշիր տարբերության նշանը` a2n+5a2n+10

Ընտրիր -ի ճիշտ նշանը: