Տրված է հետևյալ ընդհանուր անդամով հաջորդականությունը՝
 
 xn=4n
 
xn հաջորդականությունը մոնոտոն