Գտիր {an} թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին \(10\) անդամների գումարը, եթե 
 
an\(=\)12\(n -\)7
  
Պատասխան՝  S10\(=\)