Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Պրոգրեսիայի անդամների գումարը 1Մ.
2. Պրոգրեսիայի անդամների գումարը (կոտորակային թվեր) 1Մ.
3. Թվաբանական պրոգրեսիաների անդամների գումարը (երկրորդ բանաձև) 3Մ.
4. Թվաբանական պրոգրեսիաների անդամների գումարը (երկրորդ բանաձև, կոտորակային թվեր) 1Մ.