Հաշվիր թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդ երկու անդամները, եթե  a1=-1  և  a2=6.1
 
a3=ia4=i