Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը 1Մ.
2. Պրոգրեսիայի հաջորդ անդամը 1Մ.
3. Թվաբանական պրոգրեսիայի երկու անդամներ 1Մ.
4. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամի գտնելը 3Մ.