Ընտրիր  x2+y2=15 հավասարմանը բավարարող թվերի զույգը:
 
Պատասխան՝