Որոշիր  u2+z2=16  շրջանագծի և  9z+u236=0 պարաբոլի հատման կետերը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակները: