Պարզիր, թե ե՞րբ \((x; k)\) թվազույգը չի հանդիսանում համակարգի լուծում:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: