Վերհիշի՛ր և գրի՛ր, թե ինչպես է այլ կերպ անվանվում Հին Կտակարանը:
 
Պատասխան̀ 
 
bible.jpg
Աղբյուրները
https://i0.wp.com/www.biblija.mk/wp-content/uploads/2014/05/istock_000002303524large.jpg