Գտի՛ր ճիշտ պատասխանը. ո՞ր դարում է հայերեն թարգմանվել Աստվածաշունչը:
 
Ս.Գիրք.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://i.pinimg.com/originals/18/f6/b1/18f6b15bc7691a0c56c5b32eb86447e2.jpg