Վերհիշի՛ր տեսությունը և նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞ր ժամանակահատվածում է գրվել Հին Կտակարանը:
 
Encyclopedia.jpg
 
Աղբյուրները
http://www.jdemirdjian.com/images/Encyclopedia.jpg