Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սուրբ Գրքի կազմություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Աստվածաշնչի թարգմանություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Աստվածաշնչի մասերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Քրիստոնեությունը Հայաստանում

Բարդություն միջին

2
5. Ավետարանների հեղինակներ

Բարդություն միջին

2
6. Պնդում Աստվածաշնչի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

2
7. Սուրբ Գրքի բովանդակությունը

Բարդություն բարդ

3
8. Բառարան

Բարդություն բարդ

4
9. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Աստվածաշունչ մատյան

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար