Գրի՛ր այն բառը, որի բացատրությունը բերված է ստորև:
 
Քրիստոնեություն դավանող անձ
 
Պատասխան՝