Համապատասխանեցրու՛ բառերը և բացատրությունները.
  
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխանները իրարից անջատիր ստորակետով:
  
1. Ավետարան
2. Թարգմանությունների թագուհի
3. Նոր Կտակարան

Ա. Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից հետո գրված գիրք, Նոր Ուխտ

Բ. Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, գործերն ու պատվիրանները ներկայացնող գիրք

Գ. Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության որոշ հատվածների բնութագիր
 
Պատասխան՝