Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Պնդում Աստվածաշնչի վերաբերյալ 2Մ.
2. Համապատասխանեցում 5Մ.
3. Աստվածաշնչի մասերը 1Մ.
4. Սուրբ Գրքի կազմություն 1Մ.