Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աստվածաշունչ Այս տեսության մեջ ներկայացված է՝ ինչ է Աստվածաշունչը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սուրբ Գրքի կազմություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սուրբ Գրքի հիմնական մասերը
2. Աստվածաշնչի թարգմանություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պարզել Աստվածաշնչի թարգմանության մանրամասները
3. Աստվածաշնչի մասերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Աստվածաշնչի հիմնական մասերը
4. Քրիստոնեությունը Հայաստանում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Իմանալ Հայաստանում որպես պետական կրոն քրիստոնեության ընդունման հանգամանքներն ու ազդեցությունը
5. Ավետարանների հեղինակներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պարզել Ավետարանների հեղինակներին
6. Պնդում Աստվածաշնչի վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Պարզել Ս. Գրքի վերաբերյալ պնդումը ճի՞շտ է, թե՞ սխալ
7. Սուրբ Գրքի բովանդակությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Պարզել Աստվածաշնչի հիմնական մասերի ընդհանուր բովանդակությունը
8. Բառարան 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Կարողանալ բացատրել թեմային վերաբերող բառերի իմաստները
9. Համապատասխանեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ թեմայի բառերը համապատասխանեցնել իրենց բացատրություններին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աստվածաշունչ մատյան 00:07:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ «Աստվածաշունչ» թեմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աստվածաշունչ 00:13:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ «Աստվածաշունչ» թեմայի վերաբերյալ
2. Աստվածաշնչի տարածումը 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ «Աստվածաշունչ» թեմայի վերաբերյալ