Գրի՛ր այն բառը, որի բացատրությունը բերված է ստորև:
 
պետության, իշխանության խորհրդանիշ
 
Պատասխան ̀