Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արարչագործություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Նոյ և տապան

Բարդություն հեշտ

1
3. Դրախտ և մարդ

Բարդություն հեշտ

1
4. Նոյը և որդիները

Բարդություն միջին

2
5. Նոյը, Աստծուն տված երդումը

Բարդություն միջին

2
6. Ջրհեղեղն ու Արարատ լեռը

Բարդություն միջին

3
7. Վտարումը դրախտից

Բարդություն բարդ

4
8. Բառարան

Բարդություն բարդ

4
9. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ

Բարդություն միջին

12

Նյութեր ուսուցչի համար