Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Արարում: Նոյ և ջրհեղեղ Սույն տեսության մեջ ներկայացվում է աշխարհի և մարդու արարչության պատմությունը, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվում Նոյին և իր ընտանիքին, ջրհեղեղի առաջացման պատճառներին և մանրամասներին, կյանքի վերսկսման վայրին ու պայմաններին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արարչագործություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ արարչագործության պատմությունն ու ընթացքը, արարման հերթականությունը
2. Նոյ և տապան 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պարզել Նոյի և ջրհեղեղի սկզբի մասին գիտելիքները
3. Դրախտ և մարդ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պարզել դրախտի և մարդու արարչագործության մանրամասները
4. Նոյը և որդիները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Իմանալ Նոյի հիմնական զբաղմունքը և որդիների անունները
5. Նոյը, Աստծուն տված երդումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պարզել ջրհեղեղից անմիջապես հետո կատարված իրադարձությունների իմացությունը
6. Ջրհեղեղն ու Արարատ լեռը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ունենալ գիտելիքներ ջրհեղեղի տևողության և տապանի կանգ առնելու վայրի մասին
7. Վտարումը դրախտից 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Պարզել Ադամի և Եվայի վտարման պատճառները դրախտից
8. Բառարան 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Ըստ բացատրությունների կարողանալ գրի առնել հասկացությունները
9. Համապատասխանեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ համապատասխանեցնել թեմայի կարևոր հասկացությունները բացատրություններին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ 00:07:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ» թեմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ 00:10:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ «Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ» թեմայի վերաբերյալ
2. Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ 00:13:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ «Աշխարհի արարումը: Նոյ և ջրհեղեղ» թեմայի վերաբերյալ