Համապատասխանեցրու՛ բառերը և բացատրությունները:
 
Ճիշտ պատասխանը գրիր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխաններն իրարից անջատիր ստորակետով:
  
\(1.\) Մարդ
\(2.\) Կենաց ծառ
\(3.\) Քաոս
\(4.\) Դրախտ

Ա. Գտնվում էր Եդեմական պարտեզի կենտրոնում:
Բ. Վայր, որտեղ Աստված բնակեցրեց առաջին մարդկանց:
Գ. Իրականություն, որ նախորդում էր արարչագործությանը:
Դ. Արարչագործության վերջին օրվա արարումը:
 
Պատասխան ̀