Ո՞ր ծովի ափին է գտնվել Տյուրոս քաղաքը:
 
Պատասխան՝
 
74_big.jpg
Աղբյուրները
https://i2.wp.com/goodstories.pub/wp/wp-content/uploads/2015/07/TyreAlMina.jpg