Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞ր երկրի դեմ պայքարում է խորհուրդ տալիս Երեմիա մարգարեն հրեաներին դաշնակցել հայերի հետ:
 
Պատասխան՝
 
saints-ancetres.jpg
Աղբյուրները
https://i0.wp.com/schola-sainte-cecile.com/wp-content/2010/12/saints-ancetres.jpeg?ssl=1