Վերհիշի՛ր և նշի՛ր, թե Երեմիա մարգարեն ինչպես է անվանում Հայաստանը:
 
 
saints-ancetres.jpg
Աղբյուրները
https://i0.wp.com/schola-sainte-cecile.com/wp-content/2010/12/saints-ancetres.jpeg?ssl=1