Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաբելոնի աշտարակաշինություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Նոյի սերունդներ և աշտարակաշինություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Հայկ և Բել

Բարդություն հեշտ

1
4. Հայք

Բարդություն միջին

2
5. Դրախտի գետերը

Բարդություն միջին

3
6. Մարգարեի հիշատակությունը քաղաքի մասին

Բարդություն միջին

3
7. Աստվածաշունչը և Հայաստանը

Բարդություն բարդ

4
8. Մարգարեները Հայաստանի մասին

Բարդություն բարդ

4
9. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար