Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բաբելոնի աշտարակաշինություն: Հայկ և Բել: Հայաստանը Աստվածաշնչում Ներկայացվում է Նոյի սերունդների հաստատումը Միջագետքում, Աստծուց հեռացումն ու Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, Աստծո զայրույթն ու լեզուների խառնումը: Նկարագրվում է Հայկի անհնազանդությունը Բելին, նրանց կռիվը, ինչպես նաև Հայաստանի մասին հիշատակումներն Աստվածաշնչում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բաբելոնի աշտարակաշինություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Բաբելոնի աշտարակաշինության պատճառները, ընթացքն ու հետևանքները
2. Նոյի սերունդներ և աշտարակաշինություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ աշտարակաշինությանը նախորդող, ընթացիկ և հաջորդող հանգամանքները
3. Հայկ և Բել 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ Հայկի և Բելի ավանդազրույցի մանրամասները
4. Հայք 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Կարողանալ վերհիշել Հայկի և Բելի ավանդազրույցը, կապը Հայքի և հայերի հետ
5. Դրախտի գետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ դրախտով հոսող գետերի անունները
6. Մարգարեի հիշատակությունը քաղաքի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վերհիշել Եզեկիել մարգարեի հիշատակությունը Տյուրոս քաղաքի մասին
7. Աստվածաշունչը և Հայաստանը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Իմանալ Հայաստանի մասին Աստվածաշնչյան հիշատակումները և վերջիններիս հեղինակներին
8. Մարգարեները Հայաստանի մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Իմանալ, թե Երեմիա և Եզեկիել մարգարեների գրություններում ինչ հիշատակումներ կան Հայաստանի մասին
9. Համապատասխանեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ համապատասխանեցնել հասկացությունները կամ անուններն իրենց բացատրություններին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բաբելոնի աշտարակաշինությունը: Հայկ և Բել: Աստվածաշունչն Հայաստանում 00:08:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Բաբելոնի թագավորությունը, Հայկ և Բել, Աստվածաշունչը Հայաստանում» թեմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բաբելոնի աշտարակաշինությունը: Հայկ և Բել: Աստվածաշունչն Հայաստանում 00:12:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ «Բաբելոնի թագավորությունը, Հայկ և Բել, Աստվածաշունչը Հայաստանում» թեմայի վերաբերյալ
2. Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, Հայկ և Բել 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ «Բաբելոնի թագավորությունը, Հայկ և Բել, Աստվածաշունչը Հայաստանում» թեմայի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը