Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Բաբելոնի աշտարակաշինություն 1Մ.
2. Մարգարեները Հայաստանի մասին 4Մ.
3. Համապատասխանեցում 5Մ.
4. Հայք 2Մ.