Համապատասխանեցրու՛ բառերը (անունները) և դրանց բացատրությունները:
  
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխանները իրարից անջատիր ստորակետով:
  
\(1.\) Արարատյան թագավորություն
\(2.\) Թորգոմի տուն
\(3.\) Տյուրոս
\(4.\) Բաբելոն

Ա. Հայոց երկրի անվանում, որ հանդիպում է Եզեկիել մարգարեի գրվածքներում
Բ. Քաղաք, որի շքեղության մասին հիշատակում է Եզեկիել մարգարեն
Գ. Հայոց երկրի անվանում, որ հանդիպում է Երեմիա մարգարեի գրվածքներում
Դ. Երկիր, որի հետ պայքարում մարգարեն հրեաներին հորդորում է դաշնակցել հայերի հետ
 
Պատասխան՝