Նշի՛ր, թե որ երկրի տիրապետության տակ է ընկնում Իսրայելը:
 
 
53.jpg
Աղբյուրները
http://vavilon-plen.ru/izrael/bibl-izrael/53.jpg