Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հրեաներն անապատում

Բարդություն հեշտ

1
2. Թափառումներն ու մուտքը Քանան

Բարդություն հեշտ

2
3. Առաջին թագավորներ. Սավուղ, Դավիթ

Բարդություն հեշտ

1
4. Սողոմոնի գահակալություն

Բարդություն միջին

3
5. Մարգարեական գրքեր

Բարդություն միջին

4
6. Հրեական պետության անկումն ու ազատագրումը

Բարդություն միջին

4
7. Թագավորության անկումը

Բարդություն բարդ

5
8. Բառարան

Բարդություն բարդ

5
9. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար