Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թագավորներ: Բաբելոնյան գերություն: Մարգարեների գրքերը Ներկայացվում է հրեաների պետականության հիմնումն ու կործանումը, Բաբելոնյան գերությունը, մարգարեական գրքերի հիմնական բովանդակությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հրեաներն անապատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ տեղեկություններ հրեաների՝ անապատում թափառելու ընթացքից
2. Թափառումներն ու մուտքը Քանան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Իմանալ հրեաների՝ անապատում թափառելու և Քանան մուտք գործելու մանրամասները
3. Առաջին թագավորներ. Սավուղ, Դավիթ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ տեղելություններ հրեաների առաջին թագավորների՝ Սավուղի և Դավթի մասին
4. Սողոմոնի գահակալություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ունենալ գիտելիքներ Սողոմոն թագավորի գահակալության ընթացքի և իրականացրած գործերի մասին
5. Մարգարեական գրքեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Իմանալ մարգարեական գրքերին վերաբերող մանրամասներ
6. Հրեական պետության անկումն ու ազատագրումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Իմանալ հրեաների պետականության անկման հանգամանքներն ու պարսից կողմից ազատագրվելու հանգամանքները
7. Թագավորության անկումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ վերհիշել իրադարձությունների ընթացքը՝ հրեաների թագավորության անկումից հետո
8. Բառարան 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Կարողանալ գրել բերված բացատրություններին համապատասխանող հասկացությունները կամ անունները
9. Համապատասխանեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ համապատասխանեցնել հասկացություններն ու անունները բացատրություններին ու նկարագրություններին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թագավորներ, բաբելոնյան գերություն, մարգարեների գրքերը 00:08:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ «Թագավորներ, բաբելոնյան գերություն, մարգարեների գրքերը»

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թագավորներ, բաբելոնյան գերություն, մարգարեների գրքերը 00:12:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ «Թագավորներ, բաբելոնյան գերություն, մարգարեների գրքերը»
2. Թագավորներ, բաբելոնյան գերություն, մարգարեների գրքերը 00:16:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ «Թագավորներ, բաբելոնյան գերություն, մարգարեների գրքերը»