Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Հրեաներն անապատում 1Մ.
2. Սողոմոնի գահակալություն 3Մ.
3. Բառարան 5Մ.
4. Մարգարեական գրքեր 4Մ.